Clean Partner

• är en fullserviceleverantör med utgångspunkt på inomhusmiljö och erbjuder sina kunder kostnadseffektiva totallösningar för lokalvård
• är medlemmar i Almega och har kollektivavtal
• har ansvarsförsäkring upp till 10 milj. kr.
• erbjuder andra tjänster som golvvård, mattvätt, miljöstädning, flyttstädning, fönsterputs, uthyrning av entrémattor, försäljning av förbrukningsartiklar m.m.
 
 
 
 

Hur vi arbetar med:

Kvalité

Vårt kvalitetsarbete – allas delaktighet och ansvar

”Genom att alltid ha en bra kommunikation med våra kunder utvecklar vi hela tiden kvaliteten på våra uppdrag” 
 
Vi säkerställer vår kvalitetspolicy genom: 
• lyhördhet för våra kunders krav och förväntningar,
• ett strukturerat och enhetligt arbetssätt,
• varje medarbetares ansvar och initiativ till förbättringar.
 
Kvalitetsuppföljning för våra objekt:
• digital närvaroincheckning vid varje arbetstillfälle,
• egenkontroll av eget utfört arbete 1g/mån
• kvalitetkontroll 6ggr/år tillsammans med kund,
• kvalitetsmöten tillsammans med kund 2ggr/år,
• uppdaterad objektspärm i städrummet där alla kontrollerna arkiveras
Miljö

Vårt miljöarbete – en självklar del i våra uppdrag

Vi måste alla ta ett ansvar och värna om vår miljö. Det innebär att vi på Clean Partner AB tar ett aktivt och engagerat ansvar för miljöfrågor, både i rollen som arbetsgivare och som städleverantör till våra kunder. Vi arbetar hela tiden med att vara i framkant vad gäller miljö, både i vårt utförande men också tillsammans med våra medarbetare och leverantörer. Vår miljöpolicy anger den övergripande inriktningen för det totala miljöarbetet.
 
Genom vårt miljöarbete ska vi: 
• erbjuda våra kunder miljöanpassade tjänster,
• engagera våra medarbetare i miljöarbetet,
• förebygga miljöpåverkan och ständigt förbättra oss i miljöarbetet,
• ställa miljökrav på våra leverantörer,
• följa lagstiftningen och leva upp till våra kunders miljökrav.
 
Vi arbetar med tydliga miljömål och försöker hela tiden minska vår miljöpåverkan men även våra kunders. Det kan exempelvis gälla källsortering eller minskad vattenförbrukning. Precis som samhället och våra kunder ställer krav på oss, så ställer vi krav på våra leverantörer. Vi tar vårt ansvar för att hela kedjan blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt.
 
 
 
 
Säkerhet
Personalen hos våra kunder kan alltid kännas igen då de bär våra profilkläder.
 
Kundens nycklar märks endast med avtalsnummer, som ej kan hänföras till kundens adress.
 
Larmkoder och larminstruktioner hanteras centralt av enbart en person på företaget.
 
Rutiner för larm och lås gås igenom på plats med vår personal.
 
All vår personal har skrivit under avtal om tystnadsplikt.

Våra tjänster

Lokalvård

• Daglig städning
• Städning av kulturhistoriska miljöer
• Golvvård
• Oljebehandling av trägolv
• Fönsterputs
• Mattvätt
• Flyttstädning
• Klottersanering
• Miljöstädning (rengöring ventiler, fläktar m.m. för renare inomhusmiljö)

Övriga närliggande tjänster

• Hygienartiklar (papper, tvål m.m)
• Entrémattor (tvättbyte, logomattor m.m.)
• Miljöanpassade sorteringsenheter till den enskilda arbetsplatsen
• Miljöstationer för återvinning (avtal om tömning tecknas separat)

Facility management

• Upphandling av städentreprenader
• Måleri (via samarbetspartner)
• Flyttning (via samarbetspartner)

Personal & utbildning

Vårt mål och en av våra stora ambitioner är att all personal ska trivas på sin arbetsplats. Vi vill ha glada och friska medarbetare då vi vet att detta ger en grundläggande trygghet för våra kunder men också för oss som arbetsgivare.
På varje objekt finns en objektspärm där all information och alla dokument som rör uppdraget finns samlad. Detta för att såväl våra kunder som vår personal lätt skall finna den information de behöver. Där finns även personalens egenkontroll som de fyller i vid varje städtillfälle.
 
För all personal utarbetar vi en individuell utbildningsplan. Alla nyanställda ges en introduktion om företaget och våra arbetsmetoder. 
Efter en tid som anställd genomgår man en grundutbildning som omfattar repetition av arbetsmetoder, kvalitet och service. 
All vår personal får gå en kurs för att bli SRY-certifierade. Detta är ett yrkesbevis som lokalvårdsbranschen tagit fram.
Målet med utbildningarna är att ge vår personal bra kunskaper att de på ett självständigt sätt kan utföra sitt arbete. det är ju trots allt de som kan sin kund bäst och vet var insatserna behövs främst. Visst är det nödvändigt med ett städprogram i grunden, men i verkligheten inträffar saker och ting som gör att man ibland måste omprioritera arbetet. Denna flexibiltet är något som uppskattas av våra kunder.

Clean Partner AB
Albert Engströms gata 2
761 46 Norrtälje

Telefon: 08-27 52 81
epost: info@cleanpartner.se

Kontaktpersoner
Eva Flensburg mobil: 072 164 77 62
Mats Flensburg mobil: 070 226 06 00